Świątynia uradowana odwiedzinami Pana wicepremiera prof. Piotra Glińskiego

Rewitalizacja największego w Polsce XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów, historycznego budynku Akademii Zamojskiej oraz remont zabytkowego budynku Infułatki w Zamościu. Te 3 inwestycje są obecnie finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków unijnych. Łączna kwota dofinansowania to blisko 58 mln zł. Postęp prac obejrzał dziś wicepremier prof. Piotr Gliński. Minister kultury odwiedził też budynek „Wikarówki”, który został wyremontowany dzięki ministerialnemu wsparciu.

Pan Wicepremier w odniesieniu do naszej świątyni franciszkańskiej powiedział m.in.: Odzyskaliśmy, zniszczony jeszcze w czasach zaborów, przepiękny, największy kościół barokowy w Polsce z tego okresu”. Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Ministrowi za wizytę i wielką troskę o dziedzictwo naszej Ojczyzny.

Fotorelacja z dzisiejszego pobytu wicepremiera prof. Piotra Glińskiego w rewitalizowanej franciszkańskiej świątyni. Dziękuję Panu Kazimierzowi Chmielowi za dokumentacje tego wydarzenia. Więcej na: https://twitter.com/i/status/1232691417853677569

Czytaj dalej Świątynia uradowana odwiedzinami Pana wicepremiera prof. Piotra Glińskiego

Kruchta kościoła przed rozpoczęciem odbudowy

Zamieszczone fotografie przedstawiają m.in. kruchtę kościoła i jego wnętrze przed rozpoczęciem odbudowy jesienią 2017 r. Do chwili działalności kina Stylowy w obiekcie franciszkanów, do maja 1993 roku, tymczasowa kruchta była wejściem kinowym. W tym miejscu obecnie w dużej mierze jest zrekonstruowane przyszłe prezbiterium. W realizowanym projekcie, kruchta znajdować się będzie od strony zachodniej.

Zamieszczone ostatnie fotografie z symbolami i tekstami w wejściu do kościoła przed jego zamknięciem z racji rozpoczętej odbudowy, mogą stać się inspiracją dla owocnego przeżycia medytacji wielkopostnej, która rozpoczyna się Środą Popielcową. Rewitalizowanej świątyni ofiarujmy przynajmniej cząstkę postu, modlitwy i jałmużny, aby ona kiedyś jeszcze więcej darów Bożych nam ofiarować mogła. Niech Bóg wynagrodzi dobro już ofiarowane.

Czytaj dalej Kruchta kościoła przed rozpoczęciem odbudowy

Podaruj 1% podatku na odbudowę kościoła

Możesz przekazać 1 % podatku na historyczną odbudowę kościoła

Parafii Zwiastowania NMP
OO. Franciszkanów,
ul. S. Staszica 1,
22-400 Zamość

W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać:

KRS 0000350686 z dopiskiem:

Odbudowa XVII – wiecznego kościoła Franciszkanów w Zamościu

Korzystamy z KRS Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Relacja z kolejnej przebudowy…

Już te archiwalne dokumenty z kolejnej przebudowy franciszkańskiego kościoła prawdopodobnie z okresu międzywojennego były publikowane, ale obecnie udostępnione są w lepszej jakości. Z fotografii można domniemywać wyburzanie stropu pośredniego w nawie głównej kościoła, pozostawiając stropy pośrednie w nawach bocznych. (Obróbka zdjęć: Zamość, Światłoczuły).

Czytaj dalej Relacja z kolejnej przebudowy…

Budowa stropów kościoła

Dzisiaj w miesiącu lutym 2020 podziwialiśmy widziane od wewnątrz wykonane stropy w kompozycji z gzymsami, ale w pamięci budowlańców z Firm Lubren i Budmat (wykonawca stropów) zapamiętany został trud budowy „niebieskich” sklepień w 2018/2019 r. Mamy nadzieję, że uświęcone zostaną śpiewem wiernych przy akompaniamencie budowanych piszczałkowych organów w Boże Narodzenie 2020 r. Maryjo Niepokalana, która objawiłaś się w Lourdes 11 lutego 1858 r., błogosław!

Front prac dachowych

Wszystkie prace obecnie wykonywane wewnątrz świątyni są możliwe dzięki wcześniejszym wielkim robotom przy montażu wielkiego dachu nad nawą główną i dwiema nawami bocznymi kościoła. Dziękujemy Budowniczym, którzy to zadanie rozpoczęli na początku lutego 2019 r. Pierwsze krokwie pojawiły się 22 lutego 2019 r. Pomimo wówczas kalendarzowej zimy, prace trwały. Pan Bóg zadbał, aby Jego „barokowa arka” mogła zostać nakryta. Niech stanie się ona arką, w której człowiek – stworzenie, będzie doświadczał obecności i pomocy Stwórcy. Niewątpliwa troska nieba, niech i nas na ziemi wciąż mobilizuje w przywracaniu życia naszej świątyni. Dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za całościową opiekę nad realizacją tego dzieła.

Prace wewnątrz wciąż trwają…

Do niedawna w odbudowywanym kościele zachwyt powodowany był pięknym stropem w nawie głównej. Dzisiaj staje się on jeszcze bardziej ujmujący artystycznie z racji montowanych w jego bliskości gzymsów i detali architektonicznych. W nawach bocznych kładziony jest tynk termoakustyczny. Dziękujemy zespołom osób tych tych prac, wymagających namysłu konstrukcyjnego, artystycznego i wysiłku fizycznego. Chwała Panu, że mamy łaskę w tym czasie żyć i być tego świadkami. (foto z dnia 7 lutego 2020 r.)

Czytaj dalej Prace wewnątrz wciąż trwają…

Rekonstrukcja kopuł

Elementem nadającym piękno świątyni są zrekonstruowane dwie kopuły. Przedstawiamy historię rekonstrukcji kopuły od strony południowej. Będzie ona wieńczyć ołtarz św. Franciszka z Asyżu. Z drugiej północnej strony pod kopułą umieścimy ołtarz św. Antoniego z Padwy. Obaj święci Zakonu Franciszkańskiego spotkali się za życia i z pewnością wspierają przez wiernych odbudowę kościoła.