Dwa orły na fasadzie kościoła

Dwa Orły (różniące się) na zmienionej w czasie rozbiorów Polski zachodniej fasadzie kościoła Franciszkanów (foto z 1982 r.). Po drugiej wojnie zachodnia fasada była głównym wejściem do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Ostatnie zdjęcie to aktualny obraz zrekonstruowanej zachodniej fasady, która będzie jak dawniej głównym wejście do kościoła.

Czytaj dalej Dwa orły na fasadzie kościoła

Dawne sale dydaktyczne

Kilka historycznych obrazów z obiektu franciszkańskiego – sale dydaktyczne Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Sale znajdowały się od połowy wysokości w obu nawach bocznych kościoła oraz nad wejściem do ówczesnego kina. Parter po obu stronach naw bocznych (pod drewnianymi stropami Liceum) służył dla potrzeb kina „Stylowy”. W gąszczu tych sal było wydzielone także miejsce dla kinooperatora. Nie zapominamy, że znaczącym obszarem dla działalności Liceum Plastycznego w obiekcie franciszkańskim były jego podziemia (dawne krypty ok. 800 metrów kwadratowych).

Rozstanie z pomieszczeniem Kinooperatora

Czytaj dalej Dawne sale dydaktyczne

Wnętrze kościoła wczoraj i dziś…

Jeszcze trochę z historii obiektu franciszkańskiego i zastanych pracach dzisiaj. Zachowane zdjęcia z wnętrza obiektu kościelnego, który przed 1994 r pełnił rolę kina, sali teatralnej, natomiast w bocznych nawach, w podziemiach, kruchcie znajdowało się Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Współczesne zamieszczone fotografie ukazują małe fragmenty ogromnych prac wykonywanych w obecnym czasie: wzmacnianie stropów naw bocznych, wykonywanie tynków wraz ze sztukaterią, kładzenie tynku termoakustycznego dla potrzeb śpiewu i muzyki organowej.
Dziękujemy wszystkim wspierającym historyczną rewitalizację największego barokowego XVII wiecznego kościoła w Pierwszej Rzeczypospolitej.

Czytaj dalej Wnętrze kościoła wczoraj i dziś…

Dzieje Zamościa wciąż na nowo odkrywane

 

O historii kościoła franciszkanów w Zamościu możemy zapoznać się także z imponującego, dwutomowego dzieła pt. „Zamość 1772-1866” autorstwa dr Bogumiły Sawy. Pani profesor jest badaczem dziejów Zamościa, autorką wielu studiów historyczno-architektonicznych, a w tych dniach obchodzi swój piękny Jubileusz urodzin. Wiele dalszych Bożych łask za dar życia i pracy naukowej.
Wspomniana monografia składa się z dwu tomów. Pierwszy, o objętości 541 stron, zawiera tekst. Drugi ma charakter albumowy i uzupełnia tekst o obszerną i bardzo bogatą dokumentację ilustracyjną, liczy 389 stron. Oba tomy różnią się nie tylko zawartością ale także formatem. Natomiast, łączy ich wspólna okładka z reprodukcją obrazu olejnego Marcina Zaleskiego pt. Widok Zamościa od strony pałacu z ujęciem Zamojskiego Ratusza i kościoła franciszkanów. Monografia została wydrukowana na wysokim poziomie edytorskim w zamojskiej Drukarni „Attyla”.

Lata siedemdziesiąte XX wieku kościoła franciszkanów w Zamościu

Kościół Franciszkanów w Zamościu doświadczył wiele trudnej historii. W latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku opłakiwał swój zewnętrzny architektoniczny stan. Krótka fotorelacja z tamtego czasu z zachowanym zdjęciem kozackich koszarów, gdy jeszcze nie zniszczono murów i fasad nawy głównej. Na początki lat osiemdziesiątych podjęto decyzję o rewitalizacji niszczejącego obiektu franciszkańskiego, gdzie wówczas funkcjonowało Liceum Sztuk Plastycznych oraz kino „Stylowy”.

Czytaj dalej Lata siedemdziesiąte XX wieku kościoła franciszkanów w Zamościu

Prawda wciąż do końca nie odkryta…

Ktoś wciąż zatroskany jest, aby ukazać historię dewastacji świątyni franciszkańskiej w Zamościu. Otrzymaliśmy fotografie prawdopodobnie z okresu międzywojennego, gdzie podjęto decyzję o wyburzeniu wtórnego drewnianego stropu w nawie głównej dla przygotowania jej dla potrzeb kina i teatru. Co wcześniej było ponad stropem, odpowiedź pozostawiam otwartą. Wcześniej czy później Opatrzność Boża zawsze przywróci Bogu miejsca Jemu poświęcone. Boże dzieło przez modlitwę i ofiarę wspierajmy. Dziękujemy tym, którzy już to czynią.

Czytaj dalej Prawda wciąż do końca nie odkryta…

Filmowy łuk podwaliną instrumentu z nieba

Historia łuku: udokumentowana wtórna zabudowa dla potrzeb kina i teatru w odebranym w czasie rozbiorów Polski XVII wiecznym barokowym kościele franciszkanów w Zamościu. Po odzyskaniu obiektu dla celów religijnych w 1994 r. łuk „zdobił” tymczasowe prezbiterium. Wsparty na dwóch filarach od strony zachodniej został rozebrany. W projekcie rekonstrukcji kościoła jego miejsce zastąpiła perspektywa na chór z przyszłymi organami. Rewitalizacja świątyni to znak, że Stwórca o miejscu Jemu dedykowanym nie zapomina. Dziękujemy wszystkim angażującym się w przywracanie prawdy historycznej.

Czytaj dalej Filmowy łuk podwaliną instrumentu z nieba

Patrząc z ufnością w przyszłość…

W pierwszy dzień Nowego Roku Kalendarzowego w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Kościół wzywa wierzących do dziękczynienia za Matkę Jezusa Syna Bożego i za każdą matkę. Cud macierzyństwa kształtuje matkę i dziecko.
Ufamy, że jak za wstawiennictwem Bożej Rodzicielki rozpoczęliśmy odbudowę kościoła w setną rocznicę Jej objawień w Fatimie (1917-2017), tak tę odbudowę zakończymy w setną rocznicę objawienia się Matki Bożej w Cudzie nad Wisłą (1920-2020). Obecny nasz Nowy Rok to także setna rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. Dobrodziejów świątyni Boża Rodzicielka, niech wspomaga w życiu ziemskim i w drodze do nieba.
Poniżej kilka zdjęć z początków odbudowy jesienią 2017 r. oraz historyczne fotografie z dewastacji barokowej XVII wiecznej franciszkańskiej świątyni w czasie rozbiorów Polski.

Czytaj dalej Patrząc z ufnością w przyszłość…