Front prac dachowych

Wszystkie prace obecnie wykonywane wewnątrz świątyni są możliwe dzięki wcześniejszym wielkim robotom przy montażu wielkiego dachu nad nawą główną i dwiema nawami bocznymi kościoła. Dziękujemy Budowniczym, którzy to zadanie rozpoczęli na początku lutego 2019 r. Pierwsze krokwie pojawiły się 22 lutego 2019 r. Pomimo wówczas kalendarzowej zimy, prace trwały. Pan Bóg zadbał, aby Jego „barokowa arka” mogła zostać nakryta. Niech stanie się ona arką, w której człowiek – stworzenie, będzie doświadczał obecności i pomocy Stwórcy. Niewątpliwa troska nieba, niech i nas na ziemi wciąż mobilizuje w przywracaniu życia naszej świątyni. Dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za całościową opiekę nad realizacją tego dzieła.