Zabytkowe fundamenty

Stare Miasto Zamość odzyskuje swoje piękno i prawdę architektoniczną. Wraz z rewitalizacją kościoła franciszkanów, Włodarze Miasta Zamość prowadzą na szeroką skalę prace rewitalizacyjne m.in. na Akademii Zamojskiej, Placu Stefanidesa, ul. Łukasińskiego i przy franciszkańskiej świątyni usytuowanej przy Placu Wolności.

Obraz odzyskiwanej niepodległości

Pokój i Dobro!

W listopadowe dni trwają prace przy ozdobnym zabruku przed kościołem od strony zachodniej Starego Miasta Zamościa. Skwer wpisuje się w panoramę miasta jako miejsce do odpoczynku z możliwością spojrzenia na odbudowany XVII wieczny obiekt, który po dwustu latach dzięki Narodowi odzyskał swoją architektoniczną i religijną niepodległość. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęg i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały,
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!

Czytaj dalej Obraz odzyskiwanej niepodległości