Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa

Instrukcja Episkopatu Polski z 1987 roku „O kulcie tajemnicy eucharystycznej poza Mszą świętą”. Punkt 14 instrukcji zaleca zachowanie procesji eucharystycznych przez osiem dni, aż do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, „tam gdzie jest taki zwyczaj…”. W licznych kościołach w Polsce ten eucharystyczny kult jest zachowywany. Kult oddawany przez człowieka Najświętszemu Sakramentowi to najwyższe uwielbienie Boga w Trójcy Jedynego. Pozostałe sześć sakramentów swoje źródło posiadają w Tajemnicy Ciała i Krwi Chrystusa uobecnianej w Eucharystii. Kilka fotografii z tegorocznej procesji Bożego Ciała przy odbudowywanym barokowym XVII wiecznym kościele franciszkanów w Zamościu. Procesji Bożego Ciała przewodniczył nasz Ksiądz Biskup Marian Rojek. 

Czytaj dalej Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa

Spotkanie tradycji we współczesności

Kilka fotografii z wnętrza barokowego XVII wiecznego kościoła znajdującego się w ścisłej zabudowie Starego Miasta Zamość. W tej odbudowie wyraża się ważny symbol: współczesność pragnie rozmawiać z tradycją. Widzimy wśród wielu duże zainteresowanie owocami wysiłku badawczego budowy kościoła w XVII w. oraz obecną jego rewitalizacją. Inaczej ujmując wspomniany symbol: udziela się tradycji (w tym przypadku architekturze barokowej) prawa do życia i działalności (inspiracji) dla współczesności. Mądrość wielu pokoleń w wymiarze materialnym i duchowym rodziła się dzięki uwzględnianiu wspomnianej zasady. Jej brak rodził zawsze niepożądane rezultaty. Dziękujemy wszystkim za wysiłek realizowania się wspomnianego symbolu dla obecnych i następnych pokoleń.

System grzewczy kościoła c.d.

W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Zatem człowiek ze swej natury jest jakby przedłużeniem Bożego działania na ziemi i w ziemi, z której bogactw człowiek z Bożą mądrością powinien korzystać. Po wykonaniu odwiertów, fotorelacja z dalszych prac, dzięki którym będziemy mogli wykorzystywać ciepło ziemi dla ogrzewania świątyni. Zastosowana technologia grzewcza stosowana jest dzisiaj w wielu rodzinnych gospodarstwach i obiektach przemysłowych. Żywimy przekonanie, że Pan Bóg również w tym miejscu dał odpowiednią ciepłość głębinom ziemi dla ogrzania domu Bożego.

Czytaj dalej System grzewczy kościoła c.d.