Franciszkańska monstrancja przechowywana w skarbcu Archidiecezji Lubelskiej

Jednym z niewielu świadków liturgii sprawowanej w kościele franciszkanów w Zamościu przed rozbiorami Polski i zamienieniem kościoła na cele świeckie jest cudownie ocalała monstrancja z XVII w. W czasie zaborów została przewieziona do Lublina i tam jest do dnia dzisiejszego. Zbliżamy się do Uroczystości Bożego Ciała, w czasie którego podczas procesji wewnątrz monstrancji przenoszony i adorowany jest Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie. Boże Ciało, wybaw nas ode złego, błogosław nam w odbudowie kościoła i prowadź do nieba.

Wspomnienie stanu rewitalizacji…

Wspomnienie stanu rewitalizacji kościoła w maju 2018 r. Główne prace budowlane: rozbiórka i rekonstrukcja były wykonywane przez firmę z Zamościa Budmat w konsorcjum z firmą Lubren. Niech Bóg błogosławi!

Wysiłek murarski ozdobiony wysiłkiem sztukatorskim

Trwając w dziękczynieniu za Świętego Jana Pawła II, prosimy go o wstawiennictwo u Boga w różnorakich naszych intencjach. Święty nasz Rodaku, wypraszaj łaski m.in. dla wszystkich Dobrodziejów i Pracowników trudzących się przy rewitalizacji domu Bożego. W krótkiej relacji praca Pana Zbigniewa Dołby, kierującego z innymi sekcją sztukatorów.

Kontynuacja prac przy odwiertach w ziemi

Kontynuujemy prace przy odwiertach w ziemi, aby w przyszłości odzyskiwać ciepło ziemi dla ogrzania świątyni. Wpisujemy się tym samym w Boże ekologiczne działanie „Czyńcie sobie ziemię poddaną”. Rdz 1,28. Technologia ogrzewania będzie podobna do tej stosowanej dzisiaj w obszarze domów, gospodarstw rodzinnych.

Oprócz aniołów i wszystkich rzeczy niewidzialnych Bóg stworzył świat widzialny w całym jego bogactwie, jego różnorodności i porządku. Nie istnieje nic, co nie zawdzięczałoby swego istnienia Bogu Stwórcy.

Pismo Święte wyjaśnia, że każde stworzenie (np ziemia z bogactwami) posiada swoją własną dobroć i doskonałość. O każdym z dzieł sześciu dni jest bowiem powiedziane: „A widział Bóg, że było dobre” (Rdz 1,4.10.12.18.21.31). Różne stworzenia, chciane w ich własnym bycie (np. ziemia) odzwierciedlają, każde na swój sposób, jakiś promień nieskończonej mądrości i dobroci Boga.

Boże, bądź uwielbiony za ziemię z jej bogactwami (ciepłem) dla nas!

Dziękujemy wszystkim Pracownikom i naszym Dobrodziejom!

Przywracanie życia świątyni trwa…

W całej różnorodności prac przy rewitalizacji (przywracania życia) świątyni, zauważyć należy m.in. ogromny wysiłek Panów Tynkarzy. Dzięki nim duże powierzchnie ścian i stropów nabierają ostatecznego wyglądu i stają się gotowe do położenia farb – zewnętrznej kolorystyki. Nieocenioną rolę w tym wysiłku spełnia elektryczny agregat mieszania zaprawy tynkowej. Jednak ostateczną technologię kładzenia tynku wykonują ręce człowieka. Niech wszystkie dzieła rąk ludzkich będą na chwałę Bożą.

Czas na kolejne prace…

Z Bożą pomocą i ludzkim wysiłkiem rozpoczynamy kolejny etap prac, którymi są roboty geologiczne na skwerze przy kościele na wykonanie otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła ziemi. Projekt zrealizuje jedna z firm hydrogeologicznych.

Organowy projekt o długim namyśle

Minionej jesieni mogliśmy już częściowo „obudzić” organy, aby wydały brzmienie na chwałę Bożą i uniesienia ducha ludzkiego ku niebu. Po zakończeniu odbudowy i ich montażu służyć będą dla liturgii kościoła, koncertów licujących z miejscem i edukacji muzycznej. Dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za włączenie w projekt rewitalizacji kościoła dotacji na organy w wysokości 85 %. Każdy może stać się budowniczym króla instrumentów.