Dziedzictwo Rzeczypospolitej

Ogromny wysiłek wkładany w rewitalizację naszej świątyni ma na celu odtworzenie i wyeksponowanie zniszczonej poprzez liczne przebudowy dokonane przez zaborców XVII-wiecznej bryły zabytkowego kościoła wraz z elementami wystroju elewacji i wnętrza oraz otoczenia. Kościół franciszkanów w literaturze historycznej i artystycznej uważany jest za jedną z najznamienitszych budowli Rzeczpospolitej. Za tak wysoką oceną przemawiają artystyczne walory indywidualne budowli, a także jej niemal organiczne osadzenie w historycznej i architektonicznej panoramie idealnego Miasta Renesansowego. Wyjątkowość zabytku i jego położenie w obrębie zabytkowej przestrzeni Starego Miasta przemawiała za koniecznością jego odbudowy w celu zharmonizowania z otoczeniem. Kościół franciszkanów był ostatnim, brakującym elementem architektonicznym w tej części miasta. Liczne dominanty przestrzenne świątyni zostały odrestaurowane. Celem odbudowy jest także ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym oraz wzrost znaczenia Zamościa jako jednego z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski Wschodniej. Ze względu na skalę i dawną rangę obiektu jest to zadanie wyjątkowe dla wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie stron. Fotorelacja z frontu działań na poziomie parteru i w dawnych kryptach kościoła w mroźnym miesiącu jakim był luty.

Czytaj dalej Dziedzictwo Rzeczypospolitej