Gąszcz rusztowań wypełnia świątynię

W minionych listopadowych dniach prace koncentrują się wewnątrz świątyni. Jej wnętrze wypełniło się jak nigdy dotąd systemem budowlanych  rusztowań (podestów) i materiałami tynkarskimi. W jednym z pomieszczeń (przyszłej zakrystii kościoła) sztukatorzy wkładają wiele wysiłku w wykonanie gzymsów, kapiteli, odlewów aniołów i innych detali, które będą montowane wewnątrz.

Zaprojektowane wnętrze kościoła można obejrzeć w jego wizualizacji w Archiwum stronyListopad 2018   „Upragnione oczekiwanie”.

Niech Bóg wynagrodzi przyszłym życiem w świątyni wiecznej w niebie wszystkich zaangażowanym w odbudowę świątyni ziemskiej: wykonawców, opiekunów projektu, modlącym się, składających ofiary,  sympatyków. Każdy na swój sposób może mieć udział w tej historycznej inwestycji danej nam przez Opatrzność Bożą.

Czytaj dalej Gąszcz rusztowań wypełnia świątynię

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla kontrahentów (m.in. usługodawców,
zleceniobiorców, wykonawców usług)w związku z realizacją Projektu nr
POIS.08.01.00-00-1030/16 pn„ Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce- Zamość” w ramach POIiŚ 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (dalej Projekt)

Czytaj dalej Klauzula informacyjna dla kontrahentów