Fundacja PZU Partnerem realizacji projektu

Franciszkanie w odbudowywanym kościele w Zamościu rozpoczęli montaż organów piszczałkowych. Partnerem realizacji projektu pn.: „Montaż i strojenie organów piszczałkowych w zabytkowym wnętrzu barokowego kościoła OO. Franciszkanów w Zamościu” jest Fundacja PZU. Montaż, a następnie strojenia 36 głosowych organów piszczałkowych, jedynych w swojej klasie w naszym Lubelskim Regionie, podniesie w przyszłości kulturę muzyczną mieszkańców i przybywających do Zamościa turystów. Serdecznie dziękujemy Fundacji PZU za uczestnictwo w naszym wspólnym i ważnym projekcie.

Nasze Zmartwychwstanie

Z okazji Świąt Wielkanocnych przyjmijcie życzenia.
Życzymy Wam spotkań z Chrystusem Zmartwychwstałym, jak mieli tego łaskę doświadczyć zalęknieni Apostołowie. Przekonawszy się, że ich ukrzyżowany i pogrzebany Pan znowu żyje, doświadczyli niespotykanej dotąd łaski entuzjazmu, pokoju i nieustraszonej odwagi w przeciwnościach życia. Ukryci w domach, wyszli zbawiać świat.
Niech Zmartwychwstały Chrystus przez ustanowione przez siebie święte sakramenty i modlitwę nieustannie wlewa w Wasze serca odwagę, pokój, radość i niezachwianą pewność, że tylko On jest drogą, prawdą i życiem.
Życzymy Wam długiego i szczęśliwego życia, a potem zmartwychwstania w Chrystusie do życia wiecznego z Bogiem, Matką Bożą, Aniołami i Świętymi w niebie.
Osobom uczestniczącym w wieloraki sposób w odbudowie franciszkańskiej świątyni w Zamościu z darem modlitwy serdecznie dziękujemy i prosimy o dalszą pomoc. Pozostaniecie w Bożej pamięci. Dzięki Waszej wierze, życzliwości i wielorakiemu wysiłkowi świątynia jakby zmartwychwstała, stała się znowu wzniosła, mocna i piękna, a przede wszystkim mówiąca o objawionej i nieodwołanej miłości Boga do ludzi żyjących na ziemi. Da Bóg, że już niedługo otworzymy drzwi tej świątyni i na słowa kapłana wypowiadane po konsekracji w czasie Eucharystii: „Oto wielka tajemnica wiary”, wszyscy z wiarą i wdzięcznością odpowiemy: „głosimy śmierć Twoją, Panie, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

Ojcowie Franciszkanie (OFMConv)
Zamość, Wielkanoc 2021 r.