Symfoniczny koncert organowy

Roman Perucki – ur. 1961; organista. Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie prof. Leona Batora (1986). Od roku 1984 zatrudniony w gdańskiej Akademii Muzycznej, w latach 1996-1999 prorektor ds. artystycznych; od roku 1999 profesor gdańskiej Akademii Muzycznej;
I organista Katedry Oliwskiej, członek Komisji Liturgicznej przy Metropolicie Gdańskim. Był m.in. przewodniczącym komisji rekonstrukcji organów barokowych w Katedrze Pelplińskiej (2004).

Od 1999 roku jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Archikatedry Oliwskiej.

Czytaj dalej Symfoniczny koncert organowy