Dzisiaj również są artyści…

Kilka djęć z dotychczas wykonanych prac sztukatorskich oraz innych przy odbudowywanej XVII w. świątyni barokowej w Zamościu. Prace sztukatorskie stosowane w architekturze od starożytności, upowszechniły się w okresie renesansu i baroku. Na koniec archiwalne zdjęcia kościoła z widoczną sztukaterią i dewastacją w czasie zaborów. Dzisiaj jesteśmy świadkami przywracania prawdy historycznej o bryle architektonicznej kościoła, a tym samym prawdy o panoramie Starego Miasta Zamościa. Dziękujemy za dotychczasowe cegiełki. Boża Opatrzność wiele może, ale uraduje się, gdy Ją wspomożemy. Zaangażowanych i ludzi dobrej woli, niech Pan obdarzy pokojem i dobrem!

Czytaj dalej Dzisiaj również są artyści…

„Fotorelacja z budowy organów w projekcie „Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce – Zamość”

„Fotorelacja z budowy organów w projekcie „Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce – Zamość” w oparciu o umowę nr POIS.08.01.00-00-1030/16 w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. W tygodniu zebrana komisja w Firmie Zych Zakłady Organowe w Wołominie zapoznała się z realizacją budowy „króla instrumentów muzycznych” – organów dla kościoła Franciszkanów w Zamościu. Mogliśmy już w części „obudzić” je, aby wydały brzmienie na chwałę Bożą i uniesienia ducha ludzkiego ku niebu. Po zakończeniu projektu odbudowy i zamontowaniu organów służyć będą dla liturgii kościoła, koncertów licujących z miejscem i edukacji muzycznej. Dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwu Narodowemu za włączenie w projekt odbudowy dotacji na organy w wysokości 85 %. Zapraszamy także ludzi dobrej woli do wsparcia budowy tego wspaniałego instrumentu.

Czytaj dalej „Fotorelacja z budowy organów w projekcie „Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce – Zamość”

Mija drugi rok od rozpoczęcia odbudowy kościoła

Dwa lata temu w piątek, 8 września 2017 r. w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ks. bp diecezjalny Marian Rojek udzielił błogosławieństwa Zarządom firm i pracownikom oraz poświęcił plac z odbudowywanym kościołem. Dzisiaj widzimy już odbudowaną nawę główną ze sklepieniami i dachem (zdjęcia i filmy na innych postach). Pracy jeszcze bardzo dużo. Mury świątyni nabierały radosnych rumieńców, gdy na początku 2017 r. zapadała decyzja w Warszawie o przyznaniu dotacji na jej rewitalizację, a jesienią 2017 r. ruszyły ciężkie prace. Dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za tę decyzję. Naszą zasługą czyli lokalnej społeczności dla świątyni będzie nasz piętnastoprocentowy wkład do całej inwestycji. Ufamy, że będzie coraz więcej osób wspierających historyczną odbudowę, aby potem wspólnie się radować jej funkcjonowaniem dla dobra naszej wiary i kultury. Coraz częściej padają pytania, kiedy zabrzmią w niej po raz pierwszy słowa kapłana: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, a Lud Boży odpowie: Amen., kiedy pierwszy koncert na nowych organach? Odpowiedź jest w Bożych i ludzkich rękach. Dziękujemy Bogu i Maryi za błogosławieństwo, Wykonawcom za pracę, Dobrodziejom za dobre ręce ofiarujące bezcenne cegiełki (fotorelacja z poświęcenia i początkowych wczesnojesiennych prac w 2017 r.) Czytaj dalej Mija drugi rok od rozpoczęcia odbudowy kościoła