Rozbiórka dachu kościoła

W kwietniu doczekaliśmy się położenia pierwszych warstw cegły w nawie głównej kościoła. Te warstwy zwiastują kolejne kroki w odtwarzaniu pierwotnej bryły kościoła.

W drugiej połowie stycznia rozpoczęto demontaż starego dachu nawy głównej kościoła. Pracom sprzyja pogoda – Bóg pomaga. Po podwyższeniu ścian bocznych nawy głównej kościoła, będzie instalowany strop i nowy dach. W tym samym czasie przygotowywane są drewniane formy pod przyszły strop kościoła.

Czytaj dalej Rozbiórka dachu kościoła