Skarbona

Warunkiem otrzymania Funduszy Europejskich na odbudowę kościoła było zapewnienie między innymi wkładu własnego w wysokości ponad 3,6 miliona złotych, co stanowi 15% kosztów całej inwestycji. Stąd nasze zatroskanie o pozyskanie powyższej kwoty.

Serdecznie dziękujemy za wszelkie formy wsparcia w przywracaniu naszego Dziedzictwa  Narodowego.

Władze miasta i konserwator zabytków wyraziły zgodę, aby na Rynku Wielkim i Nowym Mieście w Zamościu ustawić skarbony które służyć będą na zbieranie ofiar na odbudowę kościoła Franciszkanów. Publiczna zbiórka ofiar zarejestrowana będzie w MSWiA. Czytaj dalej Skarbona