Zabytkowe fundamenty

Stare Miasto Zamość odzyskuje swoje piękno i prawdę architektoniczną. Wraz z rewitalizacją kościoła franciszkanów, Włodarze Miasta Zamość prowadzą na szeroką skalę prace rewitalizacyjne m.in. na Akademii Zamojskiej, Placu Stefanidesa, ul. Łukasińskiego i przy franciszkańskiej świątyni usytuowanej przy Placu Wolności.