Świątynia uradowana odwiedzinami Pana wicepremiera prof. Piotra Glińskiego

Rewitalizacja największego w Polsce XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów, historycznego budynku Akademii Zamojskiej oraz remont zabytkowego budynku Infułatki w Zamościu. Te 3 inwestycje są obecnie finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków unijnych. Łączna kwota dofinansowania to blisko 58 mln zł. Postęp prac obejrzał dziś wicepremier prof. Piotr Gliński. Minister kultury odwiedził też budynek „Wikarówki”, który został wyremontowany dzięki ministerialnemu wsparciu.

Pan Wicepremier w odniesieniu do naszej świątyni franciszkańskiej powiedział m.in.: Odzyskaliśmy, zniszczony jeszcze w czasach zaborów, przepiękny, największy kościół barokowy w Polsce z tego okresu”. Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Ministrowi za wizytę i wielką troskę o dziedzictwo naszej Ojczyzny.

Fotorelacja z dzisiejszego pobytu wicepremiera prof. Piotra Glińskiego w rewitalizowanej franciszkańskiej świątyni. Dziękuję Panu Kazimierzowi Chmielowi za dokumentacje tego wydarzenia. Więcej na: https://twitter.com/i/status/1232691417853677569