Relacja z kolejnej przebudowy…

Już te archiwalne dokumenty z kolejnej przebudowy franciszkańskiego kościoła prawdopodobnie z okresu międzywojennego były publikowane, ale obecnie udostępnione są w lepszej jakości. Z fotografii można domniemywać wyburzanie stropu pośredniego w nawie głównej kościoła, pozostawiając stropy pośrednie w nawach bocznych. (Obróbka zdjęć: Zamość, Światłoczuły).