Prace wewnątrz wciąż trwają…

Do niedawna w odbudowywanym kościele zachwyt powodowany był pięknym stropem w nawie głównej. Dzisiaj staje się on jeszcze bardziej ujmujący artystycznie z racji montowanych w jego bliskości gzymsów i detali architektonicznych. W nawach bocznych kładziony jest tynk termoakustyczny. Dziękujemy zespołom osób tych tych prac, wymagających namysłu konstrukcyjnego, artystycznego i wysiłku fizycznego. Chwała Panu, że mamy łaskę w tym czasie żyć i być tego świadkami. (foto z dnia 7 lutego 2020 r.)