Nasze Zmartwychwstanie

Z okazji Świąt Wielkanocnych przyjmijcie życzenia.
Życzymy Wam spotkań z Chrystusem Zmartwychwstałym, jak mieli tego łaskę doświadczyć zalęknieni Apostołowie. Przekonawszy się, że ich ukrzyżowany i pogrzebany Pan znowu żyje, doświadczyli niespotykanej dotąd łaski entuzjazmu, pokoju i nieustraszonej odwagi w przeciwnościach życia. Ukryci w domach, wyszli zbawiać świat.
Niech Zmartwychwstały Chrystus przez ustanowione przez siebie święte sakramenty i modlitwę nieustannie wlewa w Wasze serca odwagę, pokój, radość i niezachwianą pewność, że tylko On jest drogą, prawdą i życiem.
Życzymy Wam długiego i szczęśliwego życia, a potem zmartwychwstania w Chrystusie do życia wiecznego z Bogiem, Matką Bożą, Aniołami i Świętymi w niebie.
Osobom uczestniczącym w wieloraki sposób w odbudowie franciszkańskiej świątyni w Zamościu z darem modlitwy serdecznie dziękujemy i prosimy o dalszą pomoc. Pozostaniecie w Bożej pamięci. Dzięki Waszej wierze, życzliwości i wielorakiemu wysiłkowi świątynia jakby zmartwychwstała, stała się znowu wzniosła, mocna i piękna, a przede wszystkim mówiąca o objawionej i nieodwołanej miłości Boga do ludzi żyjących na ziemi. Da Bóg, że już niedługo otworzymy drzwi tej świątyni i na słowa kapłana wypowiadane po konsekracji w czasie Eucharystii: „Oto wielka tajemnica wiary”, wszyscy z wiarą i wdzięcznością odpowiemy: „głosimy śmierć Twoją, Panie, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

Ojcowie Franciszkanie (OFMConv)
Zamość, Wielkanoc 2021 r.

Dziedzictwo Rzeczypospolitej

Ogromny wysiłek wkładany w rewitalizację naszej świątyni ma na celu odtworzenie i wyeksponowanie zniszczonej poprzez liczne przebudowy dokonane przez zaborców XVII-wiecznej bryły zabytkowego kościoła wraz z elementami wystroju elewacji i wnętrza oraz otoczenia. Kościół franciszkanów w literaturze historycznej i artystycznej uważany jest za jedną z najznamienitszych budowli Rzeczpospolitej. Za tak wysoką oceną przemawiają artystyczne walory indywidualne budowli, a także jej niemal organiczne osadzenie w historycznej i architektonicznej panoramie idealnego Miasta Renesansowego. Wyjątkowość zabytku i jego położenie w obrębie zabytkowej przestrzeni Starego Miasta przemawiała za koniecznością jego odbudowy w celu zharmonizowania z otoczeniem. Kościół franciszkanów był ostatnim, brakującym elementem architektonicznym w tej części miasta. Liczne dominanty przestrzenne świątyni zostały odrestaurowane. Celem odbudowy jest także ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym oraz wzrost znaczenia Zamościa jako jednego z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski Wschodniej. Ze względu na skalę i dawną rangę obiektu jest to zadanie wyjątkowe dla wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie stron. Fotorelacja z frontu działań na poziomie parteru i w dawnych kryptach kościoła w mroźnym miesiącu jakim był luty.

Czytaj dalej Dziedzictwo Rzeczypospolitej

Wspomnienie ważnej wizyty…

Rok temu, 26 lutego 2020 r. – w Środę Popielcową, przybył do Zamościa wicepremier RP, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński. W programie wizyty na obiektach zabytkowych, które otrzymały unijne dotacje przydzielane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, był kościół franciszkanów. Dziękujemy Panu Ministrowi za podpisanie unijnej dotacji i obecność na obudowywanym zamojskim sakralnym obiekcie franciszkanów. Jesteśmy również wdzięczni Współpracownikom Pana ministra z Departamentów MKiDN za dotychczasową czteroletnią merytoryczną połączoną z wielką życzliwością pomoc w realizowaniu unikatowego zadania. Dziękujemy wszystkim Osobom uczestniczącym w tym wydarzeniu. Obecnej przy tej historycznej wizycie zmarłej 10 lutego br. śp. Marii Gmyz, poświęcającej  czas jako konserwator i architekt dla odbudowy naszej świątyni, niech Bóg da jej teraz życie wieczne w świątyni w niebie.

Czytaj dalej Wspomnienie ważnej wizyty…

„Tempus fugit…”

Tempus fugit, aeternitas manet (czas ucieka, wieczność pozostaje). Wspomnienie czasu sprzed dwóch lat odbudowy największego XVII – wiecznego barokowego kościoła w Pierwszej Rzeczypospolitej. Firmy budowlane Lubren i Budmat z Podwykonawcami we współpracy m.in. z głównym Architektem, Konserwatorami i Nadzorem, czas ofiarowany przez Boga zamienili w dzieło, które pozostanie dla następnych pokoleń. Stwórca ofiaruje nam niepowtarzalny dar czasu dla tworzenia dobra.

Malujemy przy ogrzewanym już kościele

Trzy poprzednie zimy w latach 2017-2020 były wielkimi sprzymierzeńcami dla odbudowywanej świątyni. Z małymi wyjątkami prace na zewnątrz nieprzerwanie mogły być prowadzone. Tegoroczna mroźna zima daje nam natomiast możliwość sprawdzenia pokładanych oczekiwań w wykonanym systemie ogrzewania, dzięki któremu kościół jest już na stałe ogrzewany. Jest ciepło. Wiele obecnych prac wykonywanych wewnątrz, a w tym wysiłek naszych artystów przy rekonstrukcji zachowanej nielicznej polichromii, czyni wnętrze kościoła także pięknym. Panie, dopomagaj!

The three previous winters in 2017-2020 were great allies for the rebuilt temple. With some exceptions, work outside could continue uninterrupted. This year’s cold winter gives us the opportunity to check the expectations placed on the heating system, thanks to which the church is permanently heated. It’s warm. Many of the current works done inside, including the efforts of our artists to reconstruct the sparse polychromes, make the interior of the church also beautiful. Lord, help!

Czytaj dalej Malujemy przy ogrzewanym już kościele

Podaruj 1% podatku na odbudowę kościoła

Możesz przekazać 1 % podatku na historyczną odbudowę kościoła

Parafii Zwiastowania NMP
OO. Franciszkanów,
ul. S. Staszica 1,
22-400 Zamość

W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać:

KRS 0000350686 z dopiskiem:

 „Kościół Franciszkanów w Zamościu”

Korzystamy z KRS Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Zabytkowe fundamenty

Stare Miasto Zamość odzyskuje swoje piękno i prawdę architektoniczną. Wraz z rewitalizacją kościoła franciszkanów, Włodarze Miasta Zamość prowadzą na szeroką skalę prace rewitalizacyjne m.in. na Akademii Zamojskiej, Placu Stefanidesa, ul. Łukasińskiego i przy franciszkańskiej świątyni usytuowanej przy Placu Wolności.