„Tempus fugit…”

Tempus fugit, aeternitas manet (czas ucieka, wieczność pozostaje). Wspomnienie czasu sprzed dwóch lat odbudowy największego XVII – wiecznego barokowego kościoła w Pierwszej Rzeczypospolitej. Firmy budowlane Lubren i Budmat z Podwykonawcami we współpracy m.in. z głównym Architektem, Konserwatorami i Nadzorem, czas ofiarowany przez Boga zamienili w dzieło, które pozostanie dla następnych pokoleń. Stwórca ofiaruje nam niepowtarzalny dar czasu dla tworzenia dobra.