Skarbona

Warunkiem otrzymania Funduszy Europejskich na odbudowę kościoła było zapewnienie między innymi wkładu własnego w wysokości ponad 3,6 miliona złotych, co stanowi 15% kosztów całej inwestycji. Stąd nasze zatroskanie o pozyskanie powyższej kwoty.

Serdecznie dziękujemy za wszelkie formy wsparcia w przywracaniu naszego Dziedzictwa  Narodowego.

Władze miasta i konserwator zabytków wyraziły zgodę, aby na Rynku Wielkim i Nowym Mieście w Zamościu ustawić skarbony które służyć będą na zbieranie ofiar na odbudowę kościoła Franciszkanów. Publiczna zbiórka ofiar zarejestrowana będzie w MSWiA. Czytaj dalej Skarbona

Rozbiórka dachu kościoła

W kwietniu doczekaliśmy się położenia pierwszych warstw cegły w nawie głównej kościoła. Te warstwy zwiastują kolejne kroki w odtwarzaniu pierwotnej bryły kościoła.

W drugiej połowie stycznia rozpoczęto demontaż starego dachu nawy głównej kościoła. Pracom sprzyja pogoda – Bóg pomaga. Po podwyższeniu ścian bocznych nawy głównej kościoła, będzie instalowany strop i nowy dach. W tym samym czasie przygotowywane są drewniane formy pod przyszły strop kościoła.

Czytaj dalej Rozbiórka dachu kościoła