Wnętrze kościoła wczoraj i dziś…

Jeszcze trochę z historii obiektu franciszkańskiego i zastanych pracach dzisiaj. Zachowane zdjęcia z wnętrza obiektu kościelnego, który przed 1994 r pełnił rolę kina, sali teatralnej, natomiast w bocznych nawach, w podziemiach, kruchcie znajdowało się Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Współczesne zamieszczone fotografie ukazują małe fragmenty ogromnych prac wykonywanych w obecnym czasie: wzmacnianie stropów naw bocznych, wykonywanie tynków wraz ze sztukaterią, kładzenie tynku termoakustycznego dla potrzeb śpiewu i muzyki organowej.
Dziękujemy wszystkim wspierającym historyczną rewitalizację największego barokowego XVII wiecznego kościoła w Pierwszej Rzeczypospolitej.