Dawne sale dydaktyczne

Kilka historycznych obrazów z obiektu franciszkańskiego – sale dydaktyczne Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Sale znajdowały się od połowy wysokości w obu nawach bocznych kościoła oraz nad wejściem do ówczesnego kina. Parter po obu stronach naw bocznych (pod drewnianymi stropami Liceum) służył dla potrzeb kina „Stylowy”. W gąszczu tych sal było wydzielone także miejsce dla kinooperatora. Nie zapominamy, że znaczącym obszarem dla działalności Liceum Plastycznego w obiekcie franciszkańskim były jego podziemia (dawne krypty ok. 800 metrów kwadratowych).

Rozstanie z pomieszczeniem Kinooperatora