Dzieje Zamościa wciąż na nowo odkrywane

 

O historii kościoła franciszkanów w Zamościu możemy zapoznać się także z imponującego, dwutomowego dzieła pt. „Zamość 1772-1866” autorstwa dr Bogumiły Sawy. Pani profesor jest badaczem dziejów Zamościa, autorką wielu studiów historyczno-architektonicznych, a w tych dniach obchodzi swój piękny Jubileusz urodzin. Wiele dalszych Bożych łask za dar życia i pracy naukowej.
Wspomniana monografia składa się z dwu tomów. Pierwszy, o objętości 541 stron, zawiera tekst. Drugi ma charakter albumowy i uzupełnia tekst o obszerną i bardzo bogatą dokumentację ilustracyjną, liczy 389 stron. Oba tomy różnią się nie tylko zawartością ale także formatem. Natomiast, łączy ich wspólna okładka z reprodukcją obrazu olejnego Marcina Zaleskiego pt. Widok Zamościa od strony pałacu z ujęciem Zamojskiego Ratusza i kościoła franciszkanów. Monografia została wydrukowana na wysokim poziomie edytorskim w zamojskiej Drukarni „Attyla”.