Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa

Instrukcja Episkopatu Polski z 1987 roku „O kulcie tajemnicy eucharystycznej poza Mszą świętą”. Punkt 14 instrukcji zaleca zachowanie procesji eucharystycznych przez osiem dni, aż do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, „tam gdzie jest taki zwyczaj…”. W licznych kościołach w Polsce ten eucharystyczny kult jest zachowywany. Kult oddawany przez człowieka Najświętszemu Sakramentowi to najwyższe uwielbienie Boga w Trójcy Jedynego. Pozostałe sześć sakramentów swoje źródło posiadają w Tajemnicy Ciała i Krwi Chrystusa uobecnianej w Eucharystii. Kilka fotografii z tegorocznej procesji Bożego Ciała przy odbudowywanym barokowym XVII wiecznym kościele franciszkanów w Zamościu. Procesji Bożego Ciała przewodniczył nasz Ksiądz Biskup Marian Rojek.