Spotkanie tradycji we współczesności

Kilka fotografii z wnętrza barokowego XVII wiecznego kościoła znajdującego się w ścisłej zabudowie Starego Miasta Zamość. W tej odbudowie wyraża się ważny symbol: współczesność pragnie rozmawiać z tradycją. Widzimy wśród wielu duże zainteresowanie owocami wysiłku badawczego budowy kościoła w XVII w. oraz obecną jego rewitalizacją. Inaczej ujmując wspomniany symbol: udziela się tradycji (w tym przypadku architekturze barokowej) prawa do życia i działalności (inspiracji) dla współczesności. Mądrość wielu pokoleń w wymiarze materialnym i duchowym rodziła się dzięki uwzględnianiu wspomnianej zasady. Jej brak rodził zawsze niepożądane rezultaty. Dziękujemy wszystkim za wysiłek realizowania się wspomnianego symbolu dla obecnych i następnych pokoleń.