Pierwsze dźwięki króla instrumentów

W archiwum odnalezione pierwsze dźwięki króla instrumentów, który ma już przygotowane miejsce w kościele franciszkanów w Zamościu. Dziękujemy wszystkim Dobrodziejom i Zaangażowanym w budowę i przyszły montaż szlachetnego instrumentu dla podnoszenia ludzkiego ducha ku Niebu. Po licznych naradach z rzeczoznawcami i w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogliśmy zwiększyć ilość głosów od tych zakładanych w pierwotnym projekcie.