Organowy projekt o długim namyśle

Minionej jesieni mogliśmy już częściowo „obudzić” organy, aby wydały brzmienie na chwałę Bożą i uniesienia ducha ludzkiego ku niebu. Po zakończeniu odbudowy i ich montażu służyć będą dla liturgii kościoła, koncertów licujących z miejscem i edukacji muzycznej. Dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za włączenie w projekt rewitalizacji kościoła dotacji na organy w wysokości 85 %. Każdy może stać się budowniczym króla instrumentów.