Rekonstrukcja fasady od strony Bramy lwowskiej

Dzięki pogodnej wiośnie wschodnia fasada kościoła od strony Bramy Lwowskiej ożywiła się przez podjęte tam prace sztukatorskie i tynkarskie.