Nowy dach w Zamościu

Przed nami zima. Dziękujemy Bogu, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dobrodziejom wspierającym odbudowę, Wykonawcom za nowy już dach nad świątynią (wpis z 6.10.2019). Dach z obecną wysokością był przed przeszło 200 laty. Bryłę kościoła zdeformowano, aby nie mówił o myśli architektonicznej i wierze pokoleń sprzed rozbioru Polski. Późną jesienią 2017 r. rozpoczęto demontaż wtórnego starego dachu oraz wielu dużych kominów wentylacyjnych i grzewczych.