Jubileusz 25-lecia

25 marca 1994 roku miało miejsce historyczne wydarzenie. W tym dniu Franciszkanie powrócili do swego kościoła po przeszło 200 latach nieobecności. Uroczystej Eucharystii przewodniczył pierwszy biskup nowo utworzonej diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. J.E. Jan Śrutwa. Wierni, którzy przekraczali progi tego obiektu, z niedowierzaniem przyjmowali prawdę że obiekt kinowy i teatralny ponownie będzie pełnił swoją pierwotną funkcję sakralną. 25 marca 2019 roku będziemy w sposób szczególny dziękować Panu Bogu i ludziom za dar odzyskanego kościoła dla kultu Bożego po ponad 200 latach jego funkcji świeckiej (zdjęcia z archiwum Muzeum Zamojskiego).