Malujemy przy ogrzewanym już kościele

Trzy poprzednie zimy w latach 2017-2020 były wielkimi sprzymierzeńcami dla odbudowywanej świątyni. Z małymi wyjątkami prace na zewnątrz nieprzerwanie mogły być prowadzone. Tegoroczna mroźna zima daje nam natomiast możliwość sprawdzenia pokładanych oczekiwań w wykonanym systemie ogrzewania, dzięki któremu kościół jest już na stałe ogrzewany. Jest ciepło. Wiele obecnych prac wykonywanych wewnątrz, a w tym wysiłek naszych artystów przy rekonstrukcji zachowanej nielicznej polichromii, czyni wnętrze kościoła także pięknym. Panie, dopomagaj!

The three previous winters in 2017-2020 were great allies for the rebuilt temple. With some exceptions, work outside could continue uninterrupted. This year’s cold winter gives us the opportunity to check the expectations placed on the heating system, thanks to which the church is permanently heated. It’s warm. Many of the current works done inside, including the efforts of our artists to reconstruct the sparse polychromes, make the interior of the church also beautiful. Lord, help!

Czytaj dalej Malujemy przy ogrzewanym już kościele