System grzewczy kościoła c.d.

W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Zatem człowiek ze swej natury jest jakby przedłużeniem Bożego działania na ziemi i w ziemi, z której bogactw człowiek z Bożą mądrością powinien korzystać. Po wykonaniu odwiertów, fotorelacja z dalszych prac, dzięki którym będziemy mogli wykorzystywać ciepło ziemi dla ogrzewania świątyni. Zastosowana technologia grzewcza stosowana jest dzisiaj w wielu rodzinnych gospodarstwach i obiektach przemysłowych. Żywimy przekonanie, że Pan Bóg również w tym miejscu dał odpowiednią ciepłość głębinom ziemi dla ogrzania domu Bożego.