Rozwiązania budowlane inspiracją dla innych architektów

Dzięki prasie, Specjaliści budownictwa w Polsce zapoznają się z działaniami swoich Kolegów w Zamościu przy historycznej rewitalizacji franciszkańskiej XVII wiecznej świątyni.