Radio Kraków: „FRANCISZKAŃSKA PERŁA” – REPORTAŻ JOANNY GĄSKI

 

To było jedno z najtrudniejszych zadań rewitalizacyjnych w Polsce – zdewastowanemu przez zaborców,  XVII wiecznemu kościołowi Ojców Franciszkanów w Zamościu  został przywrócony  wygląd sprzed ponad 200 lat. Było to możliwe dzięki dzięki potężnemu  wysiłkowi mieszkańców Zamościa, ogromnemu zastrzykowi finansowemu z Ministerstwa Kultury  i zbiórce mieszkańców.  Potężna zabytkowa budowla o wysokości niespełna  40 metrów i długości 50, została odbudowana niemal od podstaw a jest to barokowy unikat.
Kościół Franciszkanów uchodzi w literaturze historycznej i artystycznej za jedną 7 najznamienitszych budowli Rzeczpospolitej. Za tak wysoką oceną obiektu przemawiają jej artystyczne walory, ale także jej świetne osadzenie w historycznej i architektonicznej panoramie idealnego miasta renesansowego. To będzie jedna z największych atrakcji w regionie.

źródło: http://www.radiokrakow.pl/audycje/reportaz-w-radiu-krakow/franciszkanska-perla-reportaz-joanny-gaski/