Dzisiaj również są artyści…

Kilka djęć z dotychczas wykonanych prac sztukatorskich oraz innych przy odbudowywanej XVII w. świątyni barokowej w Zamościu. Prace sztukatorskie stosowane w architekturze od starożytności, upowszechniły się w okresie renesansu i baroku. Na koniec archiwalne zdjęcia kościoła z widoczną sztukaterią i dewastacją w czasie zaborów. Dzisiaj jesteśmy świadkami przywracania prawdy historycznej o bryle architektonicznej kościoła, a tym samym prawdy o panoramie Starego Miasta Zamościa. Dziękujemy za dotychczasowe cegiełki. Boża Opatrzność wiele może, ale uraduje się, gdy Ją wspomożemy. Zaangażowanych i ludzi dobrej woli, niech Pan obdarzy pokojem i dobrem!