Organy się budzą…

W tych dniach w odbudowanym XVII wiecznym barokowym kościele franciszkanów w Zamościu trwa strojenie organów piszczałkowych. Pracę wykonują Panowie z Firmy Zych. Dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ofiarodawcom uczestniczących w projekcie budowy tego instrumentu. Oczekujemy na dzień wypowiedzenia modlitwy przy poświęceniu organów:
Wielki Boże,
Ty chcesz, aby ludzie służyli Ci w radości serca.
Dlatego pozwalamy, aby ku Twojej chwale
rozbrzmiewała muzyka i instrumenty.
Ty poleciłeś Mojżeszowi przygotować trąby,
aby rozbrzmiewały podczas uroczystej ofiary.
Twój lud wybrany wyśpiewał Ci chwałę muzyką fletów i harf
Twój Syn stał się człowiekiem i przyniósł na tę ziemię pieśń chwały,
Która na wieki rozbrzmiewa w niebie.
Apostoł wzywa nas, byśmy
Z całego serca śpiewali na Twoją chwałę.
W tej uroczystej chwili prosimy Cię:
Poświęć te organy
Aby rozbrzmiewały na Twoją chwałę,
Aby unosiły nasze serca się do Ciebie.
Tak jak wiele piszczałek jednoczy się w jeden dźwięk,
Pozwól również nam jako członkom Kościoła
Złączyć się we wzajemnej miłości i braterstwie,
Abyśmy wraz ze wszystkimi aniołami i świętymi
Zgodnie śpiewali hymn wiecznej chwały
Ku Twojej czci.
Amen.
Modlitwa papieża Benedykta XVI na poświęcenie organów.
Ratyzbona, 13 września 2006 r.