Namysł nad aranżacją wnętrza – jeden z wielu

Człowiek z natury jest religijny i otrzymał od Boga m.in. uzdolnienie wyrażania piękna, które skłania nas do postawy pokoju i dobra. Widoczne jest ono m.in. w historii sztuki sakralnej. W obecnym czasie zastanawiamy się nad aranżacją wnętrza naszej świątyni. Propozycji jest wiele, mniej lub bardziej dopracowanych. Każde dzieło tworzone dla sprawy Bożej wymaga modlitwy i intelektualnego namysłu. Dziękujemy za twórcze komentarze.