Musica ecclesiastica (muzyka w liturgii)

W odbudowywanej świątyni  zaprojektowano 33 głosowe organy piszczałkowe. Po zakończeniu rewitalizacji obecność organów ubogaci zdecydowanie liturgię kościoła oraz pozwoli na organizowanie koncertów muzycznych.  Duże wnętrze kościoła oraz przewidywana dobra akustyka umożliwią szerszej publiczności kształtowanie  wrażliwości muzycznej. Przewidujemy współpracę z ośrodkami muzycznymi. Organy będą wykorzystywane także do zajęć edukacyjnych. Słowo i muzyka to dwa skrzydła unoszące ducha ludzkiego ku Liturgii niebieskiej.  Muzyka sakralna nie jest dekoracją, ale umożliwia wchodzenie we wspólnotę z Bogiem.

Zainteresowani mogą  stać się fundatorami wybranego głosu, piszczałki lub innego elementu.

—————–

Sąsiadem naszej świątyni jest Orkiestra Symfoniczna  im. Karola Namysłowskiego w Zamościu. Od wielu lat jej dyrygentem jest Pan Tadeusz Wicherek, który z zespołem często koncertował w kościele franciszkanów. Obecnie oczekujemy na pierwszy ich koncert w akompaniamencie z budowanymi w Wołominie organami.

(fragment materiału filmowego z reportażu „Upragniony powrót…” TVP Lublin, październik 2016 r.).