Budowa chóru to znak i kontynuacja biblijnej tradycji

Liturgia Kościoła (czyn, akcja Ludu Bożego) przez intuicję wiary i Objawienie odczytuje Liturgię w Niebie, że Zastępy Aniołów i Świętych z uniesienia radości Bogu śpiewają nieustannie. Budowa chóru dla organów i chórzystów w świątyniach jest tego znakiem i kontynuacją biblijnej tradycji. Oczekujemy na chwilę połączenia się Liturgii ziemskiej (słów modlitwy, postaw, śpiewu, głosu organów) z Liturgią zbawionych w niebie w odbudowywanej świątyni. Panie, przyjmij nasze modlitwy, ofiary i pracę i dopomóż, aby się Tobie podobały.