Kopuły kościoła

Z Bożej łaski i dzięki pracy ludzkiej możemy obejrzeć kolejny etap przywracania życia (rewitalizacji) odbudowywanej świątyni. Zostały zrekonstruowane dwie kopuły od wewnątrz. Ciekawostką jest to, że w przestrzeni jednej z nich w czasie funkcjonowania Państwowego Liceum Plastycznego znajdowała się biblioteka. Dziękujemy naszym Dobrodziejom i Pracownikom firm ZDI, Lubren, Budmat i ich Podwykonawcom.