Kontynuacja prac przy odwiertach w ziemi

Kontynuujemy prace przy odwiertach w ziemi, aby w przyszłości odzyskiwać ciepło ziemi dla ogrzania świątyni. Wpisujemy się tym samym w Boże ekologiczne działanie „Czyńcie sobie ziemię poddaną”. Rdz 1,28. Technologia ogrzewania będzie podobna do tej stosowanej dzisiaj w obszarze domów, gospodarstw rodzinnych.

Oprócz aniołów i wszystkich rzeczy niewidzialnych Bóg stworzył świat widzialny w całym jego bogactwie, jego różnorodności i porządku. Nie istnieje nic, co nie zawdzięczałoby swego istnienia Bogu Stwórcy.

Pismo Święte wyjaśnia, że każde stworzenie (np ziemia z bogactwami) posiada swoją własną dobroć i doskonałość. O każdym z dzieł sześciu dni jest bowiem powiedziane: „A widział Bóg, że było dobre” (Rdz 1,4.10.12.18.21.31). Różne stworzenia, chciane w ich własnym bycie (np. ziemia) odzwierciedlają, każde na swój sposób, jakiś promień nieskończonej mądrości i dobroci Boga.

Boże, bądź uwielbiony za ziemię z jej bogactwami (ciepłem) dla nas!

Dziękujemy wszystkim Pracownikom i naszym Dobrodziejom!