Końcowe prace wyburzeniowe we wnętrzu kościoła

W miesiącu maju i czerwcu 2019 r.  zakończymy prace wyburzeniowe we wnętrzu. Pospinane mury kościoła nowym stropem umożliwiły prace rozbiórkowe wewnętrznych wtórnych murów w kościele.