„Fotorelacja z budowy organów w projekcie „Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce – Zamość”

„Fotorelacja z budowy organów w projekcie „Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce – Zamość” w oparciu o umowę nr POIS.08.01.00-00-1030/16 w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. W tygodniu zebrana komisja w Firmie Zych Zakłady Organowe w Wołominie zapoznała się z realizacją budowy „króla instrumentów muzycznych” – organów dla kościoła Franciszkanów w Zamościu. Mogliśmy już w części „obudzić” je, aby wydały brzmienie na chwałę Bożą i uniesienia ducha ludzkiego ku niebu. Po zakończeniu projektu odbudowy i zamontowaniu organów służyć będą dla liturgii kościoła, koncertów licujących z miejscem i edukacji muzycznej. Dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwu Narodowemu za włączenie w projekt odbudowy dotacji na organy w wysokości 85 %. Zapraszamy także ludzi dobrej woli do wsparcia budowy tego wspaniałego instrumentu.