Aranżacja zabytkowych krypt kościelnych

Przedstawiamy krótką fotorelację z przeznaczeniem dawnych krypt kościoła franciszkanów w Zamościu. W okresie powojennym do 2006 roku w kryptach znajdowały się warsztaty-pracownie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. W podziemiach kościoła w okresie rewitalizacji skarbów nie szukaliśmy i ich nie znaleźliśmy. Niektóre informacje medialne bez dowodów wywołują w społeczeństwie tylko sensacje (nieprawdę). Dziękujemy Dobrodziejom wspierającym zadanie odbudowy barokowej świątyni, która jest dziedzictwem naszego Miasta i Ojczyzny.