Ocalała polichromia

Wiele wysiłku jest obecnie wkładanego przy pracach tynkarskich i sztukatorskich w rekonstrukcji wysokiego półkolistego prezbiterium kościoła. Trwają prace przy kładzeniu instalacji grzewczej na parterze kościoła. Zintensyfikowano prace przy zagospodarowaniu podziemi kościoła. W niedługim czasie będzie kładziony ozdobny zabruk na skwerze przed kościołem. Trwają roboty przy kładzeniu tynku w kruchcie kościoła. W obszarze powyższych działań swoją żmudną pracę, wymagającą wiele wysiłku i cierpliwości wykonują Specjaliści od przywracania fragmentarycznych ocalałych polichromii.