Patrząc z ufnością w przyszłość…

W pierwszy dzień Nowego Roku Kalendarzowego w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Kościół wzywa wierzących do dziękczynienia za Matkę Jezusa Syna Bożego i za każdą matkę. Cud macierzyństwa kształtuje matkę i dziecko.
Ufamy, że jak za wstawiennictwem Bożej Rodzicielki rozpoczęliśmy odbudowę kościoła w setną rocznicę Jej objawień w Fatimie (1917-2017), tak tę odbudowę zakończymy w setną rocznicę objawienia się Matki Bożej w Cudzie nad Wisłą (1920-2020). Obecny nasz Nowy Rok to także setna rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. Dobrodziejów świątyni Boża Rodzicielka, niech wspomaga w życiu ziemskim i w drodze do nieba.
Poniżej kilka zdjęć z początków odbudowy jesienią 2017 r. oraz historyczne fotografie z dewastacji barokowej XVII wiecznej franciszkańskiej świątyni w czasie rozbiorów Polski.