Mury się pną do góry

Na przełomie czerwca i lipca 2018 roku możemy być świadkami historii odbudowy pierwotnej bryły ścian nawy głównej kościoła – części górnej. Wykonano częściowo żelbetonowe stropy oraz gzymsy niewidoczne od strony zewnętrznej. W symbolice chrześcijańskiej sklepienie kościoła wyraża firmament  nieba oraz jedną z trzech cnót teologalnych – miłość. Boczne ściany kościoła symbolizują natomiast wiarę i nadzieję. Fundamenty są  Skałą – Chrystusem. Jest jeszcze miejsce na Twoją wiecznie trwałą cegiełkę w murach świątyni.

Obejrzyj filmy:


 

Czytaj dalej Mury się pną do góry

Skarbona

Warunkiem otrzymania Funduszy Europejskich na odbudowę kościoła było zapewnienie między innymi wkładu własnego w wysokości ponad 3,6 miliona złotych, co stanowi 15% kosztów całej inwestycji. Stąd nasze zatroskanie o pozyskanie powyższej kwoty.

Serdecznie dziękujemy za wszelkie formy wsparcia w przywracaniu naszego Dziedzictwa  Narodowego.

Władze miasta i konserwator zabytków wyraziły zgodę, aby na Rynku Wielkim i Nowym Mieście w Zamościu ustawić skarbony które służyć będą na zbieranie ofiar na odbudowę kościoła Franciszkanów. Publiczna zbiórka ofiar zarejestrowana będzie w MSWiA. Czytaj dalej Skarbona

Rozbiórka dachu kościoła

W kwietniu doczekaliśmy się położenia pierwszych warstw cegły w nawie głównej kościoła. Te warstwy zwiastują kolejne kroki w odtwarzaniu pierwotnej bryły kościoła.

W drugiej połowie stycznia rozpoczęto demontaż starego dachu nawy głównej kościoła. Pracom sprzyja pogoda – Bóg pomaga. Po podwyższeniu ścian bocznych nawy głównej kościoła, będzie instalowany strop i nowy dach. W tym samym czasie przygotowywane są drewniane formy pod przyszły strop kościoła.

Czytaj dalej Rozbiórka dachu kościoła