Nowy dach w Zamościu

Przed nami zima. Dziękujemy Bogu, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dobrodziejom wspierającym odbudowę, Wykonawcom za nowy już dach nad świątynią (wpis z 6.10.2019). Dach z obecną wysokością był przed przeszło 200 laty. Bryłę kościoła zdeformowano, aby nie mówił o myśli architektonicznej i wierze pokoleń sprzed rozbioru Polski. Późną jesienią 2017 r. rozpoczęto demontaż wtórnego starego dachu oraz wielu dużych kominów wentylacyjnych i grzewczych.

Oddajemy świątyni prezbiterium

Wśród wielu prac odbudowujemy zgodnie z oryginalną bryłą prezbiterium kościoła orientowane na wschód. Przed rekonstrukcją tej części świątyni, należało z wielkim wysiłkiem i uwagą dokonać wielkiego wyburzania. W przestrzeni prezbiterium było trzydrzwiowe wejście do kina, kasy biletowe, toalety, natomiast powyżej w jednym pionie dwa stropy, które mieściły sale dydaktyczne Liceum Sztuk Plastycznych. Natomiast od wewnątrz była duża żelbetonowa loża z krzesełkami (fotelikami) dla publiczności oglądającej filmy czy przedstawienia teatralne w czasie, gdy kościół oprócz Liceum pełnił rolę kina o nazwie „Stylowy”. W tej wtórej zabudowie było także pomieszczenie dla operatora filmów. Na jednym z wpisów z marca br. jest ukazane wnętrze kościoła sprzed 25 laty „Jubileusz 25 – lecia”. W obecnym roku obchodzimy więc jubileusz przywrócenia kościołowi jego funkcji religijnej. Pokazana wizualizacja w przybliżeniu oddaje przyszły wygląd prezbiterium z centralnym miejscem, którym jest ołtarz Eucharystii z tabernakulum i ambona.

Czytaj dalej Oddajemy świątyni prezbiterium

Namysł nad aranżacją wnętrza – jeden z wielu

Człowiek z natury jest religijny i otrzymał od Boga m.in. uzdolnienie wyrażania piękna, które skłania nas do postawy pokoju i dobra. Widoczne jest ono m.in. w historii sztuki sakralnej. W obecnym czasie zastanawiamy się nad aranżacją wnętrza naszej świątyni. Propozycji jest wiele, mniej lub bardziej dopracowanych. Każde dzieło tworzone dla sprawy Bożej wymaga modlitwy i intelektualnego namysłu. Dziękujemy za twórcze komentarze. Czytaj dalej Namysł nad aranżacją wnętrza – jeden z wielu

Budowa chóru to znak i kontynuacja biblijnej tradycji

Liturgia Kościoła (czyn, akcja Ludu Bożego) przez intuicję wiary i Objawienie odczytuje Liturgię w Niebie, że Zastępy Aniołów i Świętych z uniesienia radości Bogu śpiewają nieustannie. Budowa chóru dla organów i chórzystów w świątyniach jest tego znakiem i kontynuacją biblijnej tradycji. Oczekujemy na chwilę połączenia się Liturgii ziemskiej (słów modlitwy, postaw, śpiewu, głosu organów) z Liturgią zbawionych w niebie w odbudowywanej świątyni. Panie, przyjmij nasze modlitwy, ofiary i pracę i dopomóż, aby się Tobie podobały.

Czytaj dalej Budowa chóru to znak i kontynuacja biblijnej tradycji

Dzisiaj również są artyści…

Kilka djęć z dotychczas wykonanych prac sztukatorskich oraz innych przy odbudowywanej XVII w. świątyni barokowej w Zamościu. Prace sztukatorskie stosowane w architekturze od starożytności, upowszechniły się w okresie renesansu i baroku. Na koniec archiwalne zdjęcia kościoła z widoczną sztukaterią i dewastacją w czasie zaborów. Dzisiaj jesteśmy świadkami przywracania prawdy historycznej o bryle architektonicznej kościoła, a tym samym prawdy o panoramie Starego Miasta Zamościa. Dziękujemy za dotychczasowe cegiełki. Boża Opatrzność wiele może, ale uraduje się, gdy Ją wspomożemy. Zaangażowanych i ludzi dobrej woli, niech Pan obdarzy pokojem i dobrem!

Czytaj dalej Dzisiaj również są artyści…

„Fotorelacja z budowy organów w projekcie „Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce – Zamość”

„Fotorelacja z budowy organów w projekcie „Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce – Zamość” w oparciu o umowę nr POIS.08.01.00-00-1030/16 w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. W tygodniu zebrana komisja w Firmie Zych Zakłady Organowe w Wołominie zapoznała się z realizacją budowy „króla instrumentów muzycznych” – organów dla kościoła Franciszkanów w Zamościu. Mogliśmy już w części „obudzić” je, aby wydały brzmienie na chwałę Bożą i uniesienia ducha ludzkiego ku niebu. Po zakończeniu projektu odbudowy i zamontowaniu organów służyć będą dla liturgii kościoła, koncertów licujących z miejscem i edukacji muzycznej. Dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwu Narodowemu za włączenie w projekt odbudowy dotacji na organy w wysokości 85 %. Zapraszamy także ludzi dobrej woli do wsparcia budowy tego wspaniałego instrumentu.

Czytaj dalej „Fotorelacja z budowy organów w projekcie „Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce – Zamość”

Mija drugi rok od rozpoczęcia odbudowy kościoła

Dwa lata temu w piątek, 8 września 2017 r. w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ks. bp diecezjalny Marian Rojek udzielił błogosławieństwa Zarządom firm i pracownikom oraz poświęcił plac z odbudowywanym kościołem. Dzisiaj widzimy już odbudowaną nawę główną ze sklepieniami i dachem (zdjęcia i filmy na innych postach). Pracy jeszcze bardzo dużo. Mury świątyni nabierały radosnych rumieńców, gdy na początku 2017 r. zapadała decyzja w Warszawie o przyznaniu dotacji na jej rewitalizację, a jesienią 2017 r. ruszyły ciężkie prace. Dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za tę decyzję. Naszą zasługą czyli lokalnej społeczności dla świątyni będzie nasz piętnastoprocentowy wkład do całej inwestycji. Ufamy, że będzie coraz więcej osób wspierających historyczną odbudowę, aby potem wspólnie się radować jej funkcjonowaniem dla dobra naszej wiary i kultury. Coraz częściej padają pytania, kiedy zabrzmią w niej po raz pierwszy słowa kapłana: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, a Lud Boży odpowie: Amen., kiedy pierwszy koncert na nowych organach? Odpowiedź jest w Bożych i ludzkich rękach. Dziękujemy Bogu i Maryi za błogosławieństwo, Wykonawcom za pracę, Dobrodziejom za dobre ręce ofiarujące bezcenne cegiełki (fotorelacja z poświęcenia i początkowych wczesnojesiennych prac w 2017 r.) Czytaj dalej Mija drugi rok od rozpoczęcia odbudowy kościoła

Sierpniowe zmagania…

W miesiącu licznych rocznic narodowych i uroczystości religijnych front prac koncentruje się przy ostatnich wywózkach gruzu znad stropów podziemi, budowie więźby dachowej nad nawami bocznymi, pracach tynkarskich stropów, instalacji wentylacji podziemi, budowie filarów pod przyszły chór kościoła. Wszystkim zaangażowanym w odbudowie świątyni niech Pan obdarzy  Bożym pokojem i pomyślnością. Czytaj dalej Sierpniowe zmagania…